Arkiv

Archive for september, 2010

Det verkliga problemet är olämpliga hundägare


 

Det verkliga problemet är olämpliga hundägare

Varför denna begreppsförvirring, att kalla stor aggressiv hund för kamphund? Det är onödigt att svärta ner flera raser, när det handlar om en ras utanför begreppet.

Händelsen Gudrun Ekstrand beskriver är precis vad det handlar om, olämpliga hundägare med stora hundar. Den anfallande hundens matte verkar inte ens kunna inse att man skall ha kontroll på sin hund, dvs. inte ha den lös i ett bostadsområde, om den tidigare visat prov på aggressivt beteende. Hennes uppträdande, som det beskrivs, är minst sagt beklagligt.

Det tråkiga för alla seriösa hundägare är att de dras med i synen på bristande hundhållning, speciellt om man har en grövre hund, som i det här fallet beskrivs vara en kamphund, trots att det är en rottweiler. Det är onödigt att öka på den felaktiga bild som redan sprids i många medier, baserat på tyckande istället för kunskap.

Det är min önskan och förhoppning att fokuseringen skall riktas på det verkliga problemet, de olämpliga hundägarna. Undersök och skriv om de samhällsproblem som finns i våra större städer, och den sociala bakgrund dessa företrädesvis unga killar har, som vill hålla sig med kraftiga, respektingivande hundar. Hundar som i de allra flesta fall inte är rasrena utan av blandningar med egenskaper som man inte bör förena. Det är synd om dessa hundar! Alla hundar, oavsett ras, kan fostras till ett aggressivt beteende. Låt inte hundarna behöva ta ansvaret för sina ägares tillkortakommanden.

Lagen om tillsyn över hundar och katter, (2007:1150) trädde i kraft den 1:e januari 2008.
Denna ger Polisen större befogenheter att beslagta en hund och även att utfärda hundförbud för den som visat sig inte kunna hantera sin hund. Se till att denna verkligen tillämpas.

Förbud
Rasförbud hjälper inte. Det kan få rakt motsatt effekt, att det blir ännu mer intressant för ett visst klientel att skaffa något som är förbjudet. Vilka ”värstinghundar” skulle ersätta de förbjudna? Om hundinnehavet alls registreras, blir det som blandras. Vad kommer härnäst? För att exemplifiera med två europeiska länder, där man haft förbudslagstiftning, Italien och Nederländerna, har där förbuden upphävts, då man ansett dem verkningslösa. I april 2009, respektive juni 2008.

Kamphundsbegreppet
När uttryck som kamphund används finns hos allmänheten rädslan för hundar som tidigare avlats för att slåss och som utstrålar styrka. Det ligger nära till hands för media att väcka uppmärksamhet genom att utnyttja den rädslan och resultatet blir att den förstärks, sprider sig och byggs på.

Av de i Danmark förbjudna tretton raserna kan endast två hänföras till dem som brukar innefattas i kamp- hundsbegreppet. Övriga är, per definition, herde-, jakt- och vakthundar. Ändå används i media begreppet kamphundar om dem alla. Varför?

•Citerat, men översatt till svenska, uttrycker sig DKK (Danska kennelklubben)
* ”…..medan andra en gång var kamphundar, där det i många år skett en annan (familjehunds)avel på dem
(t.ex. staffordshire bull terriers og amstaffs).”
* ”Kamphundarna är sällan rasrena. Realiteten i dag är, att i stort sett ingen av gärningshundarna är rasrena.”

Hundar av kamphundsras
Hundar av kamphundsras kan i sig själva inte utpekas som farliga. Det rykte dessa, framför allt pitbull, fått beror istället på att de dragit till sig olämpliga ägare. Alla nuvarande hundraser med bas i tidigare Bull & Terrier dogs har det gemensamt att de är mycket vänliga och älskvärda mot människor. Ett bra sätt att exemplifiera att det inte är hundarna i sig som är farliga, är genom att hänvisa till schäfern: För 20 år sedan hade denna ras rykte om sig att vara farlig. I dag är det få som ställer upp på detta omdöme. Det beror inte på rasen. Det är viktigt att påpeka att precis som inte alla schäferägare för 20 år sedan var olämpliga är inte heller alla ägare till hundar av kamphundsras i dag, olämpliga. Efter schäfer har det varit rottweiler och dobermann som framställts som farliga raser.

Mentala egenskaper
Erfarna mentalbeskrivare och etologer anser dessa hundar vara mycket stabila och trevliga. I Sverige, under 2009, genomförda mentalbeskrivningar visar att av 372 testade american staffordshire terriers endast 1 visade oacceptabelt beteende. Av 444 staffordshire bullterriers var antalet 0. Det säger en del om stabiliteten! (Testförfarandet framtaget av Svenska Brukshundsklubben) En person med lång erfarenhet av att utföra sådana tester säger: ”Variationen inom samtliga raser är sådan att man inte kan säga att någon ras är mer aggressiv än någon annan. När en hund reagerar med aggression mot en människa handlar det nästan uteslutande om rädsla av något slag. Det är något den tar till som en sista utväg, och inte ett naturligt beteende bland flockdjur.” ”Blame the deed, not the breed!”

Thorleif Wallqvist   http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/18/det-verkliga-problemet-r-ol-mpliga-hund-gare

Media och kamphundar


A couple of months ago, a writer from the Denver Post acknowledged that his newspaper was guilty — as charged – of over-reporting dog bites attributed to ‘pit bulls’ vs other types of dogs. In Denver, the newspaper had covered individual dog bite incidents 20 times in the past 5 years — and the breed or type of dog was mentioned on only 9 occassions — in 8 of those, a ‘pit bull’ was the dog responsible.

Now, a reporter/blogger in San Francisco took it upon herself to look at how the San Francisco Chronicle has faired in its reporting.

According to her information, since 2005, the newspaper has covered 34 specific dog attacks.  ”Pit Bulls” were responsible for 22 of the attacks — and in every single instance the ‘breed’ of dog was mentioned in the headline.

However, in the 12 articles about incidents not involving ‘pit bull’ type dogs — not a single article had the breed of dog involved in the attack in the headline.  Even the writer acknowledges that her paper may be responsible for over-reporting as well.

What the writer fails to note, is the headlines only tell a partial story.

According to numbers that I obtained through an FOI request a couple of years ago, in the time period of July 1, 2004 – August 15, 2007, ‘pit bulls’ accounted for 17.7% of all of the dog bites recorded by San Francisco animal control.  So while bites by ‘pit bulls’ accounted for 17.7% of all bites, they accounted for 65% of all dog bite stories – -and 100% of the stories where the breed type was mentioned in the headlines.

This is a common theme when it comes to media reporting — I noted this about a year ago about reporting in Mobile, AL also.

As more newspapers begin to acknowledge their role in creating the hysteria, we can begin changing the narrative from being about breed-hysteria, and more about actual causes of bites and attacks which will make a real difference in dog bite safety. It also continues to slash away at any credibility dog bite ”studies” based solely on media accounts may have ever had.

In the Denver Post and the San Francisco Chronicle we have 2 of the 10 largest circulation newspapers in the country admitting that they are guilty…hopefully this will be a trend that will lead to the problem being fixed.

Läs mera här : http://btoellner.typepad.com/kcdogblog/2010/09/san-francisco-chronicle-blogger-acknowledges-breed-bias-in-reporting.html

Tidningarna skriver bara om kamphundar.


Hur mycket är medias fel….. 
In July, the Denver Post published a provocative article questioning the role of the media in the pit bulls’ ”bad rap,” including the tendency to over-report attacks instigated by ”pit-bull-type” dogs while under-reporting incidents involving other breeds.
Petey, the pit bull from Little Rascals.

Petey, the pit bull from Little Rascals.

You don’t need to look very hard or be very bright to come to the conclusion that pit bull attacks sell papers. The National Canine Research Council recently issued a report that shows how similar attacks over a four-day period involving four different types of dogs resulted in significantly different media exposure. And the ASPCA issued a statement that the media has repeatedly told them that they have no interest in reporting attacks involving non-pit-bull-type dogs.

Last year, the Dogtime.com blog posted a story about a TV station in Mobile, Alabama that mentioned the breed in 100% of dog bite stories involving pits. Pit bulls, however, were only involved in about 20% of the dog bites in the community (also behind Labs).

To explore the potential bias of his own news agency, the reporter from the Denver Post looked at article headlines over the past five years and found that the paper had covered 20 different stories involving dog attacks. Nine had the breed of dog in the headlines and eight named pit bulls. (One named a Rottweiler.) When you put this into the context that ”pit bulls” make up only 8% of the dog bites reported in the state of Colorado — and aren’t even the top biting dog in the state (Labs were #1) — you might begin to wonder why the city of Denver went to the trouble of banning the breed in the first place.

(It’s interesting to note that the term ”pit bull” is a slang term used to describe three distinct breeds: the American Pit Bull Terrier, the American Staffordshire Terrier and the Staffordshire Bull Terrier. These three targeted breeds achieved a combined passing canine temperament score of 86.6% — a higher passing percentage than the Golden Retriever’s 83.6%.)

So how does the San Francisco Chronicle’s reporting fare, you ask? Inspired by the Denver Post story, I did a quick search in the Chronicle’s archives for ”dog attack,” which yielded 34 stories about specific dog attacks on humans written between January 1, 2005 and today. While 22 of those articles mentioned the breed in the headline (100% named pit bulls as the attackers), the other 12 articles, which involved attacks by other breeds (including shepherd mixes, Boxers and a Golder Retriever mix), had only generic ”dog attack” headlines, rather than outing the specific breed. Media bias? It certainly looks that way, but I’ll let you be the judge.

Nearly every time a pit-bull-attack story appears in the news, it ignites new fervor for breed-specific legislation (BSL). However, the mass banning of specific breeds has been shown to be ineffectual when it comes to dog-bite prevention. Most BSL legislation that has been implemented has been costly, problematic to enforce and has ultimately not solved the problem. Most laws on the books contain vague language to determine what a pit bull is and often completely ignore the responsibility of the owner. Spaying and neutering of animals, proper training and socialization and responsible breeding are all important factors in preventing dog bites.

In Denver’s case, the apparent media bias of its newspapers and television stations has helped spur countless lawsuits, the senseless killing of thousands of dogs and mountains of legal fees paid at taxpayer expense to support a ban that hasn’t helped to solve the problem for which it was originally proposed: to reduce the overall number of dog bite incidents.

Read more: http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/pets/detail?entry_id=70485#ixzz0zel4btcm

R.I.P Explozen´s Cinderella


2010-04-15 somnande vår Amstaff Cindy in, pga skada. Saknaden är enorm, finns inga ord att beskriva den… http://www.rebekah.se/2010/04/17/jag-alskar-dig-cindy/

Crazy jump, 60 foot double and triple back flips !


 

  60 foot double and triple back flips : Truckee River

Kategorier:FILM Etiketter:
%d bloggare gillar detta: