Hem > American Staffordshire Terrier, Amstaff, Media och Kamphundar, Rasförbud > Rasförbud fungerar inte enligt Svenska Kennelklubben

Rasförbud fungerar inte enligt Svenska Kennelklubben


– rasförbud fungerar inte enligt Svenska Kennelklubben

Den 15 april förväntas den danska regeringen fatta beslut om att förbjuda innehav och avel av 13 hundraser och blandningar mellan dessa.
De individer som redan finns i landet ska förses med koppel och munkorg när de vistas på offentliga platser.
Uppfödare kommer att under en 5-årig övergångsperiod kunna fortsätta aveln men valparna får inte säljas i Danmark.
Lagen kommer, om den vinner stöd i Folketinget, att träda i kraft 1 juli 2010.

De raser som omfattas är (inom parentes visas antal i Sverige,  SKK registrerade hundar de senaste tio åren):

 • pitbull terrier (registreras ej)
 • tosa inu (21),
 • american staffordshire terrier (2653)
 • fila brasileiro (85)
 • dogo argentino (459)
 • amerikansk bulldog (registreras ej)
 • boerboel (registreras ej)
 • kangal (0)
 • centralasiatisk ovtjarka (10)
 • kaukasisk ovtjarka (115)
 • sydrysk ovtjarka (33)
 • tornjak (1)
 • sarplaninac (24)

I Sverige finns inget rasförbud och det värnar Svenska Kennelklubben om då det i många fall är svårt att fastställa ras eller rasblandning, framför allt för en lekman.

SKK vill heller inte ha något kollektivt rasförbud då det negativt drabbar seriösa uppfödare och hundägare samt alla de hundar av nämnda raser som fungerar väl i vårt samhälle.

Till sist är det i grund och botten ett hundägarproblem.

Hade det varit så enkelt att genom förbud bli av med alla farliga hundar, hade SKK föreslagit och verkat för ett sådant förbud för många år sedan.

En farlig hund är en farlig hund oavsett ras eller blandning och en hundägare som inte kan ta ansvar över sin hund är en olämplig hundägare.

De ska individuellt bestraffas om de uppträder olämpligt!

Rasförbud är dessutom olämpligt då människan är i stånd till att genom selektiv avel förändra det mesta hos en hundras, både positivt och negativt.

Andra raser och blandningar kan också göras farliga, vilket i slutändan innebär att listan på förbjudna raser kommer att öka.

Raser som nu är både sällskapshundar och kära familjemedlemmar skulle kunna hamna på listan över farliga raser.

Andra länder, bland annat Norge, har infört liknande lagar som Danmark förväntas införa.

Några av dessa länder, har med facit i hand, upplöst de införda lagarna då de varit verkningslösa, till exempel Nederländerna 2008 och Italien 2009.

Erfarenheten visar att förbud till och med kan få motsatt effekt då de personer som överhuvudtaget inte borde ha hund, väljer just de raser som samhället har pekat
ut som särskilt farliga.

Det är lätt att ropa på nya lagar och bestämmelser men SKK kräver istället att den nya lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) som fastställdes 2008 ska användas.

Polisen fick dock först i maj 2009 anvisningar (RPSFS 2009:1) om hur den ska praktiseras!

Lagen ger möjlighet för polisen att omhänderta en hund som är en samhällsfara.

Polisen kan också fatta beslut om förbud att ha hund om det visar sig att hundägaren brister i tillsynen över sin hund.

Frågan kan för polisen tyckas vara av mindre betydelse men av erfarenhet vet vi att den engagerar såväl medier som allmänhet.

Därför är det extra viktigt att låta polisen få resurser att kunna ingripa där så krävs. Närpolisen kan också med sin närvaro se till att lagen efterlevs.

Poliser med särskild uppgift att handha djurfrågor, som polismyndigheten i Stockholms län infört, är ett sätt för att enklare omsätta lagen i praktiken.

För att bemöta de problem som finns med aggressiva hundar satsar SKK istället på att testa och dokumentera hundars mentalitet, ett område där Sverige är världsledande.

Mentalbeskrivning Hund (MH) har använts av Svenska Brukshundklubben (specialklubb inom SKK) sedan 1997, i första hand med syftet att användas som underlag i avelsarbetet inom brukshundsraserna.

Efterfrågan på MH har ökat, både vad det gäller antal hundar och att allt fler hundägare och uppfödare vill genomföra mentalbeskrivningar på andra raser än brukshundsraserna.

För att möta den ökade efterfrågan har SKKs kommitté för hundars mentalitet initierat ett arbete för att ta fram en mentalbeskrivning för alla hundraser.

På uppdrag av kommittén har en grupp med forskare från SLU arbetat fram en beskrivningsmodell som enkelt och med bra tillförlitlighet ska kunna användas för att beskriva hundars mentalitet.

SKK har beviljat 1 miljon kronor för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av denna mentalbeskrivning som fått namnet Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund (BPH).

Beskrivningen ska ge en objektiv bild av hundarnas mentalitet och kommer att vara en viktig hjälp för uppfödarna vid avelsplanering och utvärdering.

Dessutom får hundägaren en viktig information om sin hunds typiska sätt att vara.

Vi hoppas och tror att den nya beteende- och personlighetsbeskrivningen kommer att bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att skapa ännu bättre hundar, till glädje inte bara för hundarna utan också för deras ägare, uppfödare och samhället!

Slutrapporten för projektet Avel för mentalt sunda hundar finns att läsa på

 

 1. Inga kommentarer ännu.
 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: