Arkiv

Archive for april, 2011

Pit Bull Blues by John Shipe


PIT BULL BLUES by John Shipe
People see me walking down the street they all run and hide.

I used to take it personally now I take it in strides.

I got nothing against no one I wouldn’t hurt a fly.

People seem to think I’m mean and here’s why, and here’s why

I’m a pitbull, a big brown red nose pitbull, a tooth baring muscle bound pitbull I look like I can tear the seal off a loco motive freight train.

People park three spaces away when I’m waiting in the car.
All the kids in the neighborhood they never walk through my yard.
And there’s a rumor floating around the county that I ate three cats.

But I swear from the bottom of my K9 heart I didn’t do that.

Nooo I didn’t do that.

But I’m a pitbull, a big brown red nose pitbull,
A tooth baring muscle bound pitbull, I look Like I can dig a hole through a concrete wall.

yaaa.

I got these pitbull blues all I want to do is sniff your shoes. I aint no killer hound though I’m the friendliest dog in town.

The shear sound of my bark can break through artic ice.

Deep down I’m a pussy cat, I’m just trying to be nice.

In case you didn’t notice I’m wagging my tail at the speed of light.

But no matter what I do I’m accused of looking for a fight.

yaaa

cause I’m
A pitbull a big brown red nose pitbull. A tooth baring muscle bound pitbull, I look like I can crush a cannonball with my jaws

Kategorier:Uncategorized

Medias Rasguide för Journalister


Medias Rasguide för Journalister

Medias Rasguide för Journalister

Medias Rasguide för Journalister


När barn blir hundbitna i Sverige


Tänk på att
– barn som är för små för att resonera med alltid
ska övervakas i närheten av hundar.
– även hundägaren har ett ansvar att övervaka sina
hundar i närheten av barn.
– större barn måste lära sig hur hundar tänker
i olika situationer.
– det är oerhört viktigt att valpar socialiseras tidigt
och får träffa både barn och vuxna från början.
– barnfamiljer helst inte ska köpa en vuxen hund
som de inte vet något om eller ta hand om en hund
som måste omplaceras.
– barn inte ensamma ska rasta hundar annat än på
den egna inhägnade tomten. Lösa hundar kan
dyka upp och om det blir ett hundslagsmål som barnet
försöker stoppa kan det bli allvarliga skador.
– om barnen lär sig några få, enkla regler i um-
gänget med hundar kan många olyckor undvikas.
– aldrig röra en främmande hund.
– aldrig störa en hund som äter eller sover.
– aldrig gå fram till en hund som är bunden, inte
ens om man känner hunden.
– aldrig springa eller skrika i närheten av hundar.
Länk till hela texten här -Källa: Räddningsverket, Svenska Kennelklubben

Kamphundsdebatten handlar om känslor


För sista gången: Kamphundsdebatten

Jonas Cramby är skribent och krönikör,

Under sommaren fick den gamla goda kamphunds debatten ny fart i och med att Danmark valde att förbjuda ett antal ”farliga” hundraser och Kristdemokraten Mats Odell gjorde ett populistiskt utspel om att Sverige borde göra detsamma.

Trots att jag ägt en av de så kallade ”kamphundsraserna” i femton år nu och vid det här laget borde veta bättre så gav jag mig in i debatten rustad med argument, fakta och statistik som talade om att det inte bara är ineffektivt att förhandsdöma vissa raser utan också korkat och, ärligt talat, vittnar om ett ganska obehagligt sätt att tänka.

Big mistake.

Vid det här laget borde jag nämligen ha lärt mig att kamphunds debatten inte främst handlar om fakta och statistik eller ens åsikter: den handlar om känslor.

Inom dagstidningsbranschen finns det ett uttryck som säger att om man vill ha reaktioner på sin text, så ska man skriva om hundar. Det finns inget som polariserar människor så mycket som hundfrågor. Orsaken till detta är, om man tänker på det, ganska enkel. Å ena sidan har man hundälskarna för vilka hundarna är mer än bara djur: De är familjemedlemmar. Och om någon helt utan anledning förklarar att en medlem i ens familj – som just nu ligger i fotändan av din säng och drömmer att han springer – är farlig och borde förbjudas så försvarar man väl honom? Vad vore man annars för människa?

Hundhatarna ser det inte alls så.

”Jag är egentligen inte för alla dessa förbud”, säger de. ”Men något måste göras och det nu!”

Och så drämmer de en metaforiskt näve i bordet och känner sig genast lite lättade. De har definierat ett problem, utsett de skyldiga och kommit på ett sätt att hantera det. För om ett par specifika raser kan pekas ut som de farliga så behöver man inte tänka på det ofattbara: att hemska olyckor och mänsklig ondska faktiskt existerar i en värld vi så gärna vill betrakta som trygg.

Kamphunds debatten handlar i grund och botten om hur skönt det är att ha något att demonisera. Det är en mänsklig mekanism lika uråldrig som jättarna, häxorna och trollen. Så att det var just en kristdemokrat som förde upp förbudsfrågan ännu en gång förvånar mig inte det minsta: de är ju vana vid att tro på sagofigurer.

Läs- och faktatips om ”kamphundar”


– Krönika ur från Metro.

Extramaterial: Läs- och faktatips om ”kamphundar”:

* Här är en rätt omfattande utredning med experter från Rikspolisstyrelsen, Jordbruksverket, SKK, Brukshundsklubben, Forskare från SLU bland annat. De drar andra slutsatser än Mats Odell:

”Hundar av kamphundsras kan i sig själva inte utpekas som särskilt farliga. Nästan samtliga intresseorganisationer, myndigheter, hundexperter, och privatpersoner som Hundansvarsutredningen varit i kontakt med menar att det rykte hundar av kamphundsras, framförallt pit bull, fått, istället beror på att de dragit till sig olämpliga ägare. Bland annat två rapporter från polisen drar denna slutsats.” (Sida 42) Tar även upp den statistik som finns tillgänglig.

* Kan även rekommendera nuvarande regerings egen proposition från 2007, sida 18, under rubriken ”Förbud mot vissa hundraser fungerar inte” (tar upp både principiella och praktiska argument). Denna proposition bottnar bland annat i jordbruksdepartementets slutsatser, sammanfattat kort och koncist på sida 3 i följande pamflett: Förstärkt skydd mot farliga hundar.

* Finns även interna polisutredningar av deras ”hundexpertgrupp” ifrån Västra Götaland och Stockholms län (U 85-99 & rapport 25:1999). Båda drar naturligtvis slutsatsen att den problematik (inom kriminella kretsar) som finns är generellt ett socialt problem, och specifikt ett ägarproblem. Sen finns det givetvis otaliga rapporter, skrifter och undersökningar från veterinärsorganisationer, brukshundsklubbar, rasklubbar och så vidare. Så fakta finns!

– Kommentar från signaturen Borre.

Därför biter hundar människor


Hundbett

Det är Omständigheterna, inte rasen,, som är den vanligaste orsaken till hundbett! Vill man begränsa antalet hundbett, upplys då allmänheten om de omständigheter som leder till att en hund biter. Rasen är irrelevant. Media har tyvärr inget intresse av detta faktum. Det kommersiella intresset för säljande rubriker är större.

 

Därför biter hundar människor Källa: Räddningsverket, Svenska Kennelklubben
Hundbett är orsak till att mer än 400 barn förs till akutmottagningarna i Sverige varje år. De flesta kan åka hem igen efter omplåstring, men cirka 75 av dem måste läggas in på sjukhus för vård. Betydligt fler vuxna blir allvarligt hundbitna. Mer än 200 vuxna måste vårdas på sjukhus för sina skador.

Varför biter hundar människor? Det vet vi ganska väl efter att ha haft hunden som husdjur i 12.000 år. De vanligaste orsakerna är:
– Hunden biter av rädsla (ångestbitare) när den
känner sig trängd eller hotad.
– Hunden försvarar sin mat, sitt revir eller sina
valpar.
– En del hundar har aggressiv mentalitet eller
stört beteende.
– En del hundar är tränade till aggressivt beteende
– Hunden kan vara sjuk och ha smärtor.
– Hundar kan också bita hårt när de leker eller
jagar en springande person och får tag i denne.
Statistiskt sett ligger Sverige lågt i antalet människor som skadas av hundar jämfört med övriga Europa. Sverige har cirka 800.000 hundar och merparten av dem bor i barnfamiljer eller träffar barn dagligen. Men varje hundbett är ett för mycket och är en tragedi för den som blivit biten, för hundägaren och kanske också för hunden. Många olyckor hade kunnat undvikas om hundägaren eller den bitne haft bättre kunskaper.

Ofta är det hundägaren själv som blir biten.

 

%d bloggare gillar detta: