BPH & MH

Beskrivning av hundens beteende och personlighet

_

Explozen´s Andromeda Daughter of a King ” Grace”

Grace BPH – 19 Juli 2010. Märsta Sigtuna Brukshundsklubb.

Det var en varm dag, Grace var klart påverkad av värmen.
Hon sökte sig flera gånger till skugga, och drack mycket vatten under testet.
Samarbetsviljan är normalt mkt bättre.

På en 10 gradig skala, fick Grace följande resultat.

Positiv attityd : 8
Har en allmänt glad attityd till livet. Är förväntansfull och deltagande inför aktiviteter. Lekfull; svarar gärna på lekinviter bjuder själv gärna till lek.

Trygghet: 8
Utstrålar självförtroende. Uppträder balanserat vid kontakt med främmande människor. Reder ut uppkommna skrämsel situationer på ett rationellt sätt.

Aktivitet: 6
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan vara energisk och/eller rastlös. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Socialitet: 8
Trivs och är trygg i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudning till kontakt av främlingar, och tar ofta eget initiativ till kontakt.

Handlingskraft: 8
Tar själv spontant tag i olika situationer. Är initiativrik; visar engagemang och vilja att hitta lösningar på problem.

Aggressionsbenägenhet: 1
Har lätt att bli arg i olika situationer, och visar det med hotfulla beteenden.

Samarbetsvilja: 6
Är lyhörd gentemot sin förare; vill kommunicera och förstå budskap. Svarar lätt på förarens initiativ till aktiviteter.

Ljudlighet: 0
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter, och vara ljudlig vid hälsning.

Kommittén för hundars mentalitet (KHM)

_

BPH beteendebeskrivning av hund. Utvärdering & Kvalitetssäkring 31 Jan 2011

I fråga om rasskillnader så framstår American Staffordshire terrier jämfört med de övriga fyra raserna som sociala, trygga, orädda, nyfikna och lekintresserade.

De studerade hundarna av
rasen dvärgpinscher visar påfallande mycket aggressiva och rädslerelaterade beteenden. De tycks även vara mer energiska än övriga raser.

Golden retriever utmärker sig som en social
men rädslebenägen ras som visar förhållandevis lite aggressiva beteenden. De tycks även vara ”träningsbara” och ha ett litet intresse av att jaga efter vilt.

Rhodesian ridgeback framstår som en lugn men rädslebenägen ras som visar jämförelsevis mycket aggressiva beteenden.

Vad gäller whippet är de inte lika sociala som de andra raserna. De är inte heller särskilt intresserade av föremålslek så som det mäts i BPH, eller träningsbara på samma sätt som de övriga. De är tämligen lite aggressionsbenägna. Rädslemässigt utmärker de sig inte åt något håll.

Hela rapporten (422 sidor) finns här som PDF
det finns en sammanfattande del på lite mer än 30 sidor (sid. 1-34) och en ännu kortare inledande sammanfattning på endast 2 sidor.

http://www.svartbergs.se/pdf/BPH_Utvardering%20_Kvalitetssakring_2010.pdf

Om Beteendebeskrivning (BPH) http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

_

Beteendebeskrivning (BPH)

Beskrivning av hundens beteende och personlighet

Under 2010 genomförs ett projekt för att utveckla en ny form av beskrivning för hundars beteende. Går allt bra blir beskrivningen redan under 2011 officiell och organiseras av Svenska Kennelkubben. Beskrivningen, som kallas BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund), ska vara för alla hundraser. Förutom att den ska ge information om den enskilda hunden som hundägaren har nytta av är förhoppningen att beskrivningen ska bli en pusselbit i strävan att upprätthålla den sunda hundavel vi har i Sverige.

Vi har valt ut fem hundraser som ska hjälpa oss i utvecklingsarbetet under 2010 – american staffordshire terrier, dvärgpinscher, golden retriever, rhodesian ridgeback och whippet. Dessa rasklubbar har ställt sig positiva till samarbetet och nu är det dig som hundägare vi behöver hjälp av.

Mera information här : http://kennet.skk.se/skk/?id=1088&sprak=sv

Beskrivning av BPH (Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund)
Hunden förs under hela beskrivningen av sin ägare, eller annan av hunden känd person.
Denne blir innan och under beskrivningen informerad om vad som kommer att ske av en

testledare. Ägaren/föraren är alltid närvarande då hunden beskrivs och har rätt att avbryta

deltagande när som helst. Beskrivningen kan ses som en rad stationer, där hunden får vara

med om olika typer av händelser. Hundens reaktioner noteras under beskrivningen av en

utbildad beskrivare. För att beskrivningen ska kunna genomföras behöver ägaren/föraren ta

med 1) en kastbar leksak som hunden uppskattar, samt 2) 10 godbitar av en typ som hunden

uppskattar (”favoritleksak” och ”favoritgodis”). Följande moment ingår i beskrivningen:

1. Främmande person
Hunden träffar en främmande person som bjuder in till kontakt. Hunden avgör själv om
den vill umgås eller inte. Om hunden accepterar att vara med personen går denne några

meter med hunden i koppel, samt hanterar den genom att klappa, titta på tänder och lyfta

på två tassar.

2. Föremålslek
Hundägare och testledare inbjuder till lek med hunden, dels med ett för hunden känt
föremål dels med ett okänt.
3. Matintresse
Mat/godis som hundägaren själv bedömt som hundens favorit göms med stigande
svårighetsgrad och hundens intresse och uthållighet för att få tag på mat/godis registreras.
4. Visuell överraskning
Hund och hundägare går tillsammans med testledaren när en overall hastigt dras upp 4
meter framför hunden.
5. Skrammel
Hund och hundägare går tillsammans med testledaren när en metalltrumma som inuti
försetts med olika typer av metallföremål börjar roteras så att ett skramlande ljud uppstår.

Trumman är synlig och ljudet börjar när hunden är 4 meter ifrån den.

6. Närmande person
En långsamt gående ”konstig människa” kommer närmare och närmare hund och
hundägare.
7. Underlag
Hunden och föraren passerar tillsammans gående över ett halt underlag som är något
upphöjt från marken.
Beskrivningen innehåller inte några komplicerade eller fysiskt krävande uppgifter vare sig för
hund eller människa. Efter att beskrivningen genomförts får ägaren/föraren en muntlig
beskrivning av hur hunden reagerat i de olika delmomenten, vilket kan ses som något av en
personlighetsprofil för hunden.
—————————————————————————————————————————————————-

_

Grace gjorde sitt MH på Södertälje BK 29 augusti 2010.

_

Avvikelser

Avvikelser

 

Egenskapsvärden

Egenskapsvärden

 

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 470 st, Samtliga)

Nyfikenhet/Orädsla (ras, 470 st, Samtliga)

Aggressivitet (ras, 470 st, Samtliga)

Aggressivitet (ras, 470 st, Samtliga)

Socialitet (ras, 470 st, Samtliga)

Socialitet (ras, 470 st, Samtliga)

Jaktintresse (ras, 470 st, Samtliga)

Jaktintresse (ras, 470 st, Samtliga)

Lekfullhet (ras, 470 st, Samtliga)

Lekfullhet (ras, 470 st, Samtliga)

MH-moment

1a Kontakt, hälsning 5
1b Kontakt, samarbete 4
1c Kontakt, hantering 4
2a Lek  1, leklust 5
2b Lek  1, gripande 3
2c Lek  1, dragkamp 4
3a Förföljande, 4
3b Gripande, 1

3a Förföljande, 4
3b Gripande, 4

4 Aktivitet, 4

5a Avst Lek, intresse 3
5b Avst Lek, hot/agg 1
5c Avst Lek, nyfikenhet 3
5d Avst Lek, leklust 3
5e Avst Lek, samarbete 4

6a Överraskning, rädsla 3
6b Överraskning, hot/agg 2
6c Överraskning, nyfikenhet 2
6d Överraskning, kvarstående rädsla 3
6e Överraskning, kvarstående intresse 1

7a Ljudkänslighet, rädsla 3
7b Ljudkänslighet, nyfikenhet 3
7c Ljudkänslighet, kvarstående rädsla 1
7d Ljudkänslighet, kvarstående intresse 1

8a Spöken, hot/agg 1
8b Spöken, kontroll 5
8c Spöken, rädsla 1
8d Spöken, nyfikenhet 4
8e Spöken, kontakt 4

9a Lek  2, leklust 4
9b Lek  2, gripande 4

10 Skott 1

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan mer en beskrivning som protokollförs.

Hur går MH till?

Mentalbeskrivning Hund (MH) beskriver de beteenden som, genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras : http://www.sbk.nu/templates/Page____8554.aspx

Genetica : http://www.genetica.se/index.htm

Beskrivningsprotokoll MH:

Ras – AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

http://www.genetica.se/_mh_data/staffordshire.pdf

%d bloggare gillar detta: