Om Amstaff

Congratulations on Your New
American Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier Breed Standard

Terrier Group

General Impression:

The American Staffordshire Terrier should give the impression of great strength for his size, a well put-together dog, muscular, but agile and graceful, keenly alive to his surroundings. He should be stocky, not long-legged or racy in outline. His courage is proverbial.

Head:

Medium length, deep through, broad skull, very pronounced cheek muscles, distinct stop; and ears are set high. Ears – Cropped or uncropped, the latter preferred. Uncropped ears should be short and held half prick or rose. Full drop to be penalized. Eyes – Dark and round, low down in skull and set far apart. No pink eyelids. Muzzle – Medium length, rounded on upper side to fall away abruptly below eyes. Jaws well defined. Underjaw to be strong and have biting power. Lips close and even, no looseness. Upper teeth to meet tightly outside lower teeth in front. Nose definitely black.

Neck:

Heavy, slightly arched, tapering from shoulders to back of skull. No looseness of skin. Medium length.

Shoulders:

Strong and muscular with blades wide and sloping.

Back:

Fairly short. Slight sloping from withers to rump with gentle short slope at rump to base of tail. Loins slightly tucked.

Body:

Well-sprung ribs, deep in rear. All ribs close together. Forelegs set rather wide apart to permit of chest development. Chest deep and broad.

Tail:

Short in comparison to size, low set, tapering to a fine point; not curled or held over back. Not docked.

Legs:

The front legs should be straight, large or round bones, pastern upright. No semblance of bend in front. Hindquarters well muscled, let down at hocks turning neither in nor out. Feet of moderate size, well-arched and compact. Gait must be springy but without roll or pace.

Coat:

Short, close, stiff to the touch and glossy.

Color:

Any color, solid, parti, or patched is permissible, but all white, more than 80 percent white, black and tan and liver not to be encouraged.

Size:

Height and weight should be in proportion. A height of about 18 to 19 inches at the shoulders for the male and 17 to 18 inches for the female is to be considered preferable.

Faults:

Faults to be penalized are Dudley nose, light or pink eyes, tail too long or badly carried, undershot or overshot mouths.

Adopted and approved June 10, 1936.

The Official Breed Standard is also available on the American Kennel Clubs web site.

RASSTANDARD FÖR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

Ursprungsland/hemland: USA
FCI-Klassifikation: Grupp 3, sektion 3

Bakgrund/ändamål: Rasen har uppstått genom korsningar mellan bulldogg och terrier. Dagens moderna american staffordshire terrier fick sitt namn pga sin nära släktskap med staffordshire bullterrier i England och erkändes som ras av den amerikanska kennelklubben 1936.

Helhetsintryck: Amerikansk staffordshire terrier skall ge intryck av stor styrka för sin storlek. Den skall vara välbyggd, muskulös men rörlig och smidig. Rasen skall vara livligt intresserad av sin omgivning. Den skall vara kompakt byggd, inte högställd eller lätt i sina linjer.

Utförande/karaktär: Rasens mod är välkänt.

Huvud: Huvudet skall vara medellångt och djupt.

Skallparti: Skallen skall vara bred.

Stop: Stopet skall vara tydligt markerat.

Kinder: Kindmuskulaturen skall vara mycket välutvecklad.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti: Nospartiet skall vara medellångt. Det skall vara avrundat på ovansidan för att sedan avfalla tvärt under ögonen.

Läppar: Läpparna skall vara åtliggande och jämna och inte löst nedhängande.

Käkar/tänder: Saxbett. Käkarna skall vara kraftiga coh välutvecklade. Underkäken skall vara stark för att god bitförmåga skall uppnås.

Ögon: Ögonen skall vara mörka och runda. De skall vara lågt och brett placerade. Ögonkanterna får inte vara opigmenterade.

Öron: Öronen skall vara högt ansatta. De kan vara kuperade eller okuperade. Det senare är att föredra. Okuperade öron skall vara korta och bäras som rosenöron eller halvresta.

KUPERING AV ÖRON ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

Hals: Halsen skall vara kraftfull, något välvd och avsmalna från skuldrorna mot huvudansättningen. Den skall vara medellång och utan löst halsskinn.

Kropp

Rygg: Ryggen skall vara ganska kort och slutta något från manken mot bakdelen.

Länd: Länden skall vara svagt välvd

Kors: Korset skall ha en kort och mjukt sluttande linje mot svanssättningen.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och bred och ha väl välvda revben. De skall vara tätt placerade och även de bakre revbenen skall vara långa.

Svans: Svansen skall vara kort i förhållande till hundens storlek. Den skall vara lågt ansatt och avsmalna till en fin spets. Den skall inte bäras rullad eller in över ryggen. Svansen skall vara okuperad.

Extremiteter

Framställ: Frambenen skall vara tämligen brett ställda för att ge plats för en välutvecklad bröstkorg. De skall vara raka och ha god benstomme.

Skulderblad: Skulderpartiet skall vara kraftigt och muskulöst med breda sluttande skulderblad.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara raka.

Framtassar: Framtassarna skall vara måttligt stora, väl välvda och kompakta.

Bakställ: Bakstället skall ha väl utvecklad muskulatur.

Has: Hasorna skall vara lågt ansatta och får varken vara inåt- eller utåtvridna.

Baktassar: Se framtassar.

Rörelser: Rörelserna skall vara spänstiga men inte rullande eller övergå i passgång.

Päls

Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort, åtliggande, och hård vid beröring och glänsande.

Färg: Alla färger i enfärgat, flerfärgat eller fläckigt är tillåtna. Mer än 80% vitt, svart mer rödgula tecken (black/tan) eller leverfärgat skall ej uppmuntras.

Storlek/vikt: Mankhöjd och vikt skall stå i proportion till varandra.

Mankhöjd:
Önskvärd mankhöjd för hanhund: 46-48 cm
Önskvärd mankhöjd för tik: 43-46 cm.

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

* hängöron
* dåligt pigmenterad nostryffel
* ljusa ögon
* opigmenterade ögonkanter
* för lång eller dåligt buren svans
* under- eller överbett

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIERNS HISTORIA

 

Colbys Primo

Colbys Primo

 

American Staffordshire Terrier härstammar från hundar som tillkom för att i huvudsak hantera och hålla fast boskap. Talrika avbildningar av dessa hundar finns på brittiska tryck från sent 1700 tal och tidigt 1800 tal. De är till förvillelse lika dagens Am Staffar, hundarna tillkom genom naturligt urval. Det var de hundar som lämpade sig bäst för uppgiften som användes i aveln. Från dessa hundar härstammar också den engelska bulldoggen som numera inte alls ser ut som den en gång gjorde.

Konstmörning av kött genom hundbitning av slaktboskapen var tidvis påbjuden i lag under 1700 talet. Genom stressning av kreaturen höjs bl a vätskehalten i köttet och det bryts ner fortare än det annars skulle göra. Detta var önskvärt i en tid då dagens kylteknik inte fanns och slaktprodukten omedelbart skulle användas. Efterhand kom man på att man kunde hetsa särskilt framgångsrika hundar mot tränade tjurar vilket blev något av ett folknöje. Man hetsade också dessa hundar mot kedjade björnar, apor, grävlingar och andra hundar.

Detta folknöje som numera i de flesta länder betraktas som rena barbariet fick efterhand opinionen mot sig i England och förbjöds enligt parlamentsbeslut år 1835. En del av hundarna utvecklades därefter till dagens Engelska Bulldogg, en del ingick i Bullmastiffen. Andra blandades i någon mån med Terriers och användes för olagliga, organiserade hundslagsmål på undanskymda platser. Så tillkom Staffordshire Bull Terriern. Ur dessa Engelska hundslagsmålshundar utvecklades Bull Terriern genom ytterligare inblandning av Terriers och Bull Terriern blev så småningom en ren sällskaps- och utställningshund.

Med brittiska immigranter kom den engelska hundslagsmålshunden till Amerika under 1800 talet. Där utvecklades den till en något större hund, sannolikt genom inblandning av bland annat den skotska Blue Paul Terriern, som numera är utdöd. I Bostontrakten bedrevs urval på färg och inblandning av bl a Fransk Bulldogg varigenom Boston Terriern skapades. De större hundarna, som användes som sällskaps-, familje- och gårdshundar som skydd mot både två- och fyrbenta rovdjur och även till hundfighting kom att kallas American Bull Terrier, Yankee Terrier eller American Pit Bull Terrier. Dessa hundar kom att betraktas som Amerikas nationalras och blev synnerligen populära. De förekom i filmer som ”Little Rascals” och ”Our Gang” och de prydde framsidan på tidningen Life ett antal gånger och de var USA’s symbol på värvningsannonser för den amerikanska krigsmakten under första världskriget.

New Staf Club "Staf"

New Staf Club ”Staf”

Ett antal uppfödare och ägare av nationalrasen önskade under 1930 talet ställa ut sina hundar på den amerikanska kennelklubben AKC´s utställningar och de lyckades efter åtskilligt arbete få AKC att erkänna rasvarianten vars namn blev Staffordshire

Terrier 1936. Samma år hade rasklubben, som vi betraktar som rasens moderklubb, The Staffordshire Terrier Club of America (STCA) bildats. Under 1940 talet upphörde bruket av Staffordshire Terriern som slagsmålshund i Amerika. År 1960 öppnades stamboken för en tid av tre år, och valpkullar vars föräldrar hade de rätta egenskaperna släpptes in. Orsaken var den att många av de bästa och mest typiska hundarna stod utanför AKC och man ansåg sig behöva påfyllning av avelsmaterialet. Trots detta anses dagens Am Staff i allt väsentligt härstamma från ca 15 hanhundar och ca 25 tikar.

1974 ändrades rasnamnet till American Staffordshire Terrier emedan AKC nyligen hade erkäntden engelska varianten som
kallades Staffordshire Bull Terrier. 1988 ändrade moderklubben namn till American Staffordshire Terrier Club of America (ASTC).

I slutet av 1980 talet kom Am Staffen till Finland och visades bla i Sverige på Stora Stockholm. Den första svenskägda Am Staffen med FCI godkänd registrering och med utställningsresultat som finns med i SKK’s dator var Admiral von schwarzkopf, uppfödd av Torbjörn Bang Röd och Hilde Bråthen, Porsgrunn Norge och ägd av Ann Kilsund, Nossebro.
Admiral Schwarzkopf föddes 24/12 1990, han var efter Ch Chico vom Eisplats under Ch Schallers Baccara. Han blev Svensk
Champion i maj 1993 och Internationell Champion i juni 1994.

Hans kullsyster Attraction At Lewi’s togs in 1991 av Lena Sommerfeld-Ulff. 1994 importerade kennel Sugar Daddys – Adrian Hardon, tiken Thorngrens Absolutely Divine som var den första USA importen. Därefter importerades Am Staffar av kennel Mic Mac – Jan och Ann Rode, kennel Zican´s – Patrik Cederlöf samt kennel Tercha´s – Ludwig Tercha och därmed var den svenska Am Staffaveln var igång. 1995 bildades Svenska Am Staff Klubben som är rasens företrädare i Sverige. Grundare till klubben var Jan och Ann Rode, Lena Sommerfeld-Ulff och Adrian Hardon.

INFORMATION OM RASEN AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

Oftast börjar intresset för rasen med att man fäst sig vid dens utseende. Det är en imponerande och vacker hund med sin korta blanka päls och spelande muskulatur. Rasens olika färgvariationer, ofta med tilltalande vita tecken, eller tuffa osymmetriska fläckar, gör att den attraherar många. Men det är viktigt att man också tar reda på rasens karaktär. Det får aldrig bli ett impulsköp att köpa en Amstaff.

Man ska vara medveten om att Amstaffen är en ras som fordrar en del av sin ägare. Den kräver en ägare med fast hand. Du bör som person vara säker och beslutsam i ditt handlande, konsekvent och rättvis i din uppfostran. Precis som alla hundar utvecklas rasen efter socialisering, träning och uppfostran. Man bör ha en del hundvana när man köper en Amstaff och det är viktigt att man sätter sig in i rasens egenskaper, har ett stort intresse och gott om tid.

Amstaffen är intensivt medveten om vad som händer i dess omgivning. Den är nyfiken, snabb och smidig. Eftersom det är en terrier, går det snabbt från tanke till handling. Den är stark för sin storlek och har mycket energi, energi som den behöver lägga på något nyttigt. God grundlydnad och tillräcklig aktivering är viktigt för att livet med Amstaff ska bli positivt för både ägare och hund. Den mår bäst av att få både mental stimulans och motion. En understimulerad Amstaff är en Amstaff som oftast tar saken i egna tassar, och då blir det sällan som du tänkt dig. Den går inte och lufsar i vägens riktning utan går från det ena äventyret till det andra. Så passa dig för att bli grå och tråkig i Amstaffens ögon.

Hur Amstaffen fungerar med andra hundar är individuellt. Hundar den känt sedan den var liten brukar det kunna gå bra med, även om de är av samma kön. Om man tycker det är viktigt att ens hund ska gilla att umgås och vara ”kompis” med alla andra hundar, så bör man välja en annan ras. God socialisering och bra erfarenheter från valpstadiet är viktigt. Som ägare till Amstaff bör man framförallt inse vikten av att vara ansvarsfull och känna sin hund. Det gäller att vara en god rasrepresentant i alla lägen och ha kontroll. Köper du en Amstaff köper du hela konceptet att minsta lilla felsteg en Amstaff gör blåses upp till något stort! En Amstaff får aldrig hamna i slagsmål!

Rasen har fördelen att den har lättskött päls, lagom storlek och skäller väldigt lite. Men trots att det är en medelstor hund tar den en del ”plats”, just för att den ofta blir väldigt glad och ivrig. Den är fysisk i kontakt med människor, pussar och hoppar och upplevs av en del som ”bufflig”. Den är mycket tillgiven mot människor och det är en lojal familjemedlem. Rasens stora kärlek till människor och social samvaro är en av dess främsta karaktäristiska egenskaper.

Amstaffen är lättlärd, men den är också viljestark. Det är som sagt en terrier, även om det inte ser ut som en klassisk sådan. Är man som ägare kreativ och lägger ner tid kommer dessa hundar inte bara bli väldigt trevliga utan kan också utföra uppgifter väldigt bra. De flesta Amstaffar har en stor portion arbetslust och lämpar sig väl till såväl lydnad som bruks . I dagsläget finns ett par Amstaffs i både elitlydnad och elitspår. Det finns också en hel del viltspårschampions. Dragträning av olika slag och agility är också något som Amstaffen kan lämpa sig väl för.

Rasens främsta användningsområde i dag är som aktiv sällskaps- och familjehund. Aveln är inriktad på att föda upp Amstaffs som är stabila, vänliga och orädda med stor aptit på livet. Det är en perfekt allroundhund och en familjemedlem som alltid är redo och alltid hänger med, oavsett vilket äventyr som väntar.

Text hämtad från Svenska Amstaffklubben : http://www.amstaffklubben.se/

 
 
 
 
 
 
 

Origin and History by Wilfred T. Brandon

Origin and History by Wilfred T. Brandon
Origin and History by Wilfred T. Brandon

Origin and History by Wilfred T. Brandon
Origin and History by Wilfred T. Brandon

Origin and History by Wilfred T. Brandon
Origin and History by Wilfred T. Brandon

Origin and History by Wilfred T. Brandon

THE SHOW AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

 

I would like to define 5 major categories,which I consider most important in a show dog,and discuss the unique characteristics that a fine american staffordshire terrier should display in each of these areas.

1. TYPE- What do we mean by type? Conformance to our show standard? Yes,but beyond that.As people developed dogs to work with them,certain kinds of dogs were better suited to certain tasks. We discovered and developed which TYPE of dog performed a specific duty best, and wrote a standard describing the IDEAL dog for a certain purpose. Thus,our type and our standards are rooted in purpose and function.

A. SOUNDNESS- Soundness will mean a dog who has all his appropriate features in place ( both physically and mentally )and functioning properly.

2. ATTITUDE- Attitude is the dog’s way of looking at the world. It includes it’s disposition,willingness to perform,couriosity,interest in life and people,and self assurance.

3. STYLE- A dog with style will show you grace,coordination,pride,showmanship and elegance. Style is a bit difficult to define,but we know it when we see it; it’s CLASS!

4. Quality- Quality is the balance of excellence-the overall fineness of the dog. It is the harmony and balance of the  best TYPE,SOUNDNESS,STYLE and ATTITUDE.

5. BEAUTY- Beauty is the dog’s ability to excite admiring pleasure; to be pleasing to the eye and spirit.All features combine to present a satisfying finished picture. We will now consider the type,soundness,attitude,style,quality and beauty of the American Staffordshire Terrier. We cannot discuss any breed without referring to the purpose of its origin. The pit dog ancestors of this breed were bred to be abused. In the pits, the dogs were always the victims of human cruelty. That this happy, clownish, reliable companion dog evolved from these brutal beginnings, is really quite remarkable. They possess great courage and determination; intelligence and reliability and an overwhelming desire to serve their masters. We shall refer to some breed history in discussing of the AM STAFF and the basis for our standard. This is merely historical reference and should not be considered as approval or even tolerance of dog fighting.

The American Staffordshire Terrier is by no means a new breed, having originated in the early 1800’s as a result of crossing the bulldog of those days with the now extinct game terrier. They have been known as bull & terriers, Yankee Terriers, and were accepted by the American Kennel Club 50 years ago.

Before continuing with the 5 areas I have outlined above – I would like to talk a bit generally about amstaffs and their character. Like all terriers they will answer a challenge,but they are less impetuous and think things over before they act.

They are quiet dogs and do not bark or yap much at all. These are the ultimate athletes, endowed with amazing speed,quickness,power and agility. They are reminiscent of a quarter horse in that they are shortcoupled, stocky and strong- but so quick and agile. These dogs can hook their toes into chain link fencing, walk right up the side,and hop over and walk along the top of the fence rail like a cat.They can and will climb trees and can bounce up over 6 feet into the air from a standstill. Their boundless energy and physical ability lets them accomplished whatever escapades their keen little minds devise. Fortunately, these amazing physical abilities are balanced by a great desire to pleased people,a sense of humor, and a keen and sensitive intelligence.

The AM STAFF will quickly understand what behavior is pleasing and acceptable to you, and will work very hard to provide it. On the other hand, if he feels you have treated him unfairly, he will probably do something to spite you.We mentioned that the AM STAFF ancestors were bred to fight in pits. Why- would any sane, civilized animal lover want to keep such a dog? Some of us were drawn to investigate this breed out of a sense of compassion. The desire to provide ” the good life ” to the breed who has been most cruelly victimized.

The rewards are staggering! YOU want a pet? He is super – pet! He brings that same boundless energy and enthusiasm to love, loyalty and commaraderie as anything else ever asked of him. Researching some old books, I came across a quotation of a ”pit man.” ” These dogs were not bred to fight;( any dog will fight)-these dogs were bred to WIN.” This stuck in my mind; truly they’re WINNERS! It is this positive winner-attitude that so endears them to anyone who come to know them.

They have no concept of defeat. What ever you ask they will do holeheartedly, determined to win; refusing to quit. The AM STAFF has the heart and spirit to tackle any task, and the positive determination and superb physical make-up to succeed.

Through the years, they have been used as general purpose farm dogs, stock dogs, catch dogs for wild pigs, guard and protection work, baby sitters and companions. They will hunt and go to ground with the same zest as any terrier.They are small enough to live comfortably in the house,but formidable enough to be an excellent guard dog. They have been shown on television, water sking, scuba diving and riding on the back of a motorcycle. CH.Tryarr Diamondback Rebolt appeared on a television show called,”THAT’S

INCREDIBLE, ” weight pulling 3,200 pounds! REDBOLT was a 72 pound AM STAFF.

These dogs are often misunderstood and the media seems determined to portray them as canine draculas- a reputation they do not deserve. It delights them to please, they hate disapproval; the worst punishment you can inflict is a severe scolding.

The attitude of the AM STAFF is somewhat different from other terriers. In the show ring, they will be alert and attentive,but quiet and controlled. Their demeanor is proud,poised and cooperative. We never spar our dog, they simply do not spar. Sparring is a threat display and these dogs don’t threaten. (Their attitude seems to be,” if you really want me to do something, I will do it but I won’t make a fuss about it first”) The AM STAFF will be self-confident, happy and very willing to show-but controlled. We discourage aggression,and these dogs are taught self control. Were one to become upset or angry,it would be most difficult to control him.

Don’t expect typical Terrier feistiness in an AM STAFF

– we do not want him sparked or ”hot”, he is just too much dog. ”His courage is proverbial,” No AM STAFF should display fear or cowardice. He is sociable and outgoing-never shy. When startled or threatened, he will flipped around to face the threat,but never run,slink,or cower.

TYPE- The single most important quality in a SHOW DOG! Very simply, if you don’t have distinctive

TYPE, you do not have a breed. Quoting our AKC type standard, ”General Impression- The Staffordshire

Terrier should give the impression of great strenght for his size, a well-put- together dog, muscular,but agile and graceful,keenly alive to his surroundings. He should be stocky,not long legged or racy in outline.His courage is proverbial.” TYPE shows BALANCE, power, soundness, the big dog in the small package!

In profile,as the dog is stacked for you,you will note a two-plane head. The eyes are round and dark and have intelligent,inquisitive expression.

If you see diamond- shaped oriental or slanted eyes you will note boning under the eyes and the wedging to the head, which is not correct. The face must ”fall away ABRUPTLY under the eyes.” Sloping profile,sloping underjaw, wedging and lines that flow into each other are poor in an AM STAFF head. The head is muscular and powerful looking.

The neck should arch out at the back of the skull,musculature and power.

There is a imaginary curve like a reversed ” S ” curving outward at the base of the skull, down to the point of the chest,then back to the elbow. If this line is missing,you will note a upright shoulder with high withers and a dip behind. This pushes the head forward,flattens the neck arch,pulls the forechest back,and frequently causes a ”Bulldog front”,which will not have proper reach. A good AM STAFF should look like he his arching his neck and throwing his chest out like a parade horse. You will notice the muscular neck,forechest,a muscular pad at the withers,and frequently a muscle ridge along each side of the spine.

The chest is full and deep,falling at least to the elbow of the front leg.

The distance from the ground to the brisket is about equal to the body depth from brisket to withers.The underbelly curves upward as the loins are ”slightly tucked.” This tuck,plus the sloping hip bone and low-set tail, provide a slight rise over the loins. A flat,level top line (which usually has a high set tail) is incorrect.

Look for the tuck,the slight rise, and the low tail, which will make the dog appear poised to spring forward.

The hindquarters are heavy and balance the forequarters. The heavily muscled, well-angulated rear, with hocks ” well- let- down,” increases the springy appearance. AM STAFFS rears were designed to provide spring and thrust. A weak, poorly angulated rear is not springy.

The key word in describing AM STAFF TYPE is BALANCE.

This dog goes with himself,no one feature is exaggerated. He must look and move like a fine athlete-evenly roportioned,perfectly balanced,sound and functional.

Even his size preference is based on function-”about 19 inches.” If the dog is too large and bully, he loses grace and agility. If he is too small and Terrier-like, he lose strenght and power. AM STAFF TYPE is a BALANCE of proportions.

The tail is a spike,muscular at the base, low set, relatively short, tapering to a fine point and carried behind the dog like a pump handle. The leg bones are large to support the mass of the dog,front and rear boning equal. The feet are sturdy,arched and compact.

This is a thumbnail sketch highlighting some of the AM STAFF’S features.The official AKC standard is attached along with a expansion and explanation of that standard, designed to provide more comparisions and proportions and attempting to present a more comprehensive word picture of the AM STAFF.

Our standard has been criticized as being a trifle vague.A show standard should be a standard of perfection,an applicable description of the ideal. It should not be a loose approximation of what most members of a breed generally look like,this would give us nothing to shoot for except mediocrity.

The standard is the breeder’s blue print,by which we try to produce the best dog we can period. It is the judge’s way to evaluate our efforts. How can either one of us create or evaluate if we do not have a clear and specific description of breed type?

SOUNDNESS- Notice that soundness is included under type. This is because much of the AM STAFF standard is based on our requirement for soundness. I relized that a sound dog may not always be typey, but to be truely typey, an AM STAFF needs to be sound. If type is based on purpose and function ( how well suited a dog is to accomplish his particular task), then type is based on the proper APPEARANCE FOR PERFORMANCE, so soundness is the ENABLER OF THAT PERFORMANCE. In order for our pit ancestors to perform properly,they need to be able to use their fronts for battering, biting and defense and their rears for springing,propelling and absorbing punishment. Bones needed to be heavy and strong to resist damage and the body needed to be compact,powerful and balanced to provide superb wrestling ability. The chest needed great depth and the ribs great spring to accommodate great lung capacity providing stamina. The dog did 90 % of his work off of his rear, and this rear needed to be strongly constructed with powerful musculature and excellent angulation to provide spring and thrust. Great wrestling ability was most important in the original dogs, this should be clearly evident in the soundness, musculature and type of our current show dogs. These and other soundness features are required for correct type, but they are former functional NECCESSITIES of the foundations of this breed. The AM STAFF who is poor or lacking in these features could not be considered sound, neither would he be TYPEY! In AM STAFFS, soundness extends beyound physical traits,the total dog must be sound. Very importantly, this includes soundness of temperment and mind. There is no place in this powerful breed for a nasty, freaky, overly aggressive dog. We like spirit, but it must be controllable. In a top quality AM STAFF soundness and type are not separable.

Good movement will display some of his soundness at work.We do believe the old adage, ”The dog who can not move right is not built right.” So what is”right” for a AM STAFF? His movement will be powerful and springy-more catlike than that of the others terriers. In keeping with the rest of this dog, his movement is efficient, balanced,powerful,graceful and effortless-looking. His powerful rear and muscle\ system propel his stocky substance in a surprizingly graceful,light,flowing manner. He does not plod or lumber.

The power,balance and coordination of this dog enable him to be graceful, even though he is stocky and substantial. His movement compliments the rest of him, displaying to the full advantage his agility, strenght and fine balance. It is indeed a sorry sight to see a AM STAFF labor along or hopping,showing no drive or power. That’s no way for a athlete to move! We should not permit the shortened second shoulder that prevents proper front reach or the elongated rear pasterns, with the dogs stumping along on locked hocks. Also incorrect are straight stifles, cowhocks,flimsy-looking rears, or any rear that, for any reason, does not spring and drive.

The AMERICAN Staffordshire Terrier STYLE- indeed,hard to define.It is what he does with what he has got! The dog will present himself, show off his winning attitude,ripple those marvelous muscles under his shining coat.He will project his courage and power. He will strike a stance so solid looking,you feel his legs are growing out of the ground, his strong rear poised like a coiled spring. He will arch his powerful neck and say with his body language, ” HEY LOOK AT ME! I AM A WINNER!” and he will do it all with pride,grace and elegance. That’s ”THE AM STAFF STYLE. ” QUALITY- The AM STAFF is, indeed a dog who looks like a dog.He should be so effiently built, so balanced, so roportionate that, to some, he may appear plain. No one feature overpowers the others. His quality is a distillation of his virtues and all around excellence.Quality is not merely the absence of faults, it is the present of merit.We stress balance,but here are some who are balance because they are mediocre all over.This dog lacks QUALITY. In the overall quality, we see the coming together of virtures,excellence of type, winning attitude, mental stability, free,powerful movement and stylishness. We see the synergy of superior physical and mental attributes. A top show AM STAFF must have quality.

BEAUTY- We see beauty when everthing about the dog combines in such a way that he delights the eye and satifies the spirit. He will evoke a response that you will feel- more than think about. The beauty of the AM STAFF is much like that of a fine horse-the awe -inspiring presence of power and muscle, bone and brawn. You will respond to his flawless balance and grace, vibrant vigor, symmetry of line and harmony of proportion. Beauty is the total impact the dog will have on you. He may have style but lack type and quality, he may have quality,but still the parts just do not seem to fit right. But- when all this is working-when it all comes together just right-when he is all these things- then he is a little,living work of art! When he gives you goose bumps-then he is beautiful! Your winners should always be beautiful!

WRITTEN BY:

MRS. JANE REBELLO IN 1986.

JANE WAS A LONG TIME BREEDER AND ADVOCATE OF THE BREED.

THE ABOVE ARTICLE WAS ONE THAT SHE USED TO TEACH JUDGES ON THE BREED AT

AKC SEMINARS.SHE WAS A MENTOR and a GOOD FRIEND OF MINE AND WHEN SHE DIED IT

WAS A MAJOR LOSS TO THE AM STAFF CLUB.

SUBMITTED BY FRED SINDELAR, USA BREEDER

%d bloggare gillar detta: